Projekt
 
Genom erfarenhet av projekt för bland annat Fortum Distribution, Sweco, Dhaka Electric Supply Authority (Bangladesh), och Electricité du Laos har vi en samlad branscherfarenhet på över 20 år. Vi presenterar här projekt som vi jobbar med just nu, nyligen har slutfört eller projekt som vi särskilt vill lyfta fram.
 
 
 
 Fortum Distribution
 
Fortum Distribution är ett av Nordens största eldistributionsbolag och har ca 1,4 miljoner nätkunder i Sverige, Finland, Norge och Estland.
 
Projekt:
Inventering av utbytespunkter inom regionnät: Utredning av ägogränser samt upprättande av tekniskt anläggningsavtal, översyn av nättjänstavtal och energimätning på Regionnätet.
 
 
 SWECO
 
SWECO är marknadsledande i Sverige och Norden inom arkitektur, vatten och miljö, samt inom installationsområdet. Koncernen hör också till de ledande aktörerna inom infrastruktur, energi, vattenkraft, anläggningskonstruktion, projektledning och industriinriktad byggteknik.
 
Projekt:
Rural Electrification Project, Serengeti District Tanzania:
Nätplanering landsbygdselektrifiering, nätberäkning, och utbildning i elsäkerhet. Planering av 120 km 33 kV Friledning och nätstationer 33/0,4 kV.