Elnät
 
mattsson consulting är den lilla specialisten inom eldistribution och transmission. Vi kan stödja er vid upphandling av leverantörer eller vid en besiktning. Om ni behöver hjälp med projektering eller Projektledning ställer vi också gärna upp.
 
Vi kan erbjuda: Nätberäkningar, nätplanering, projektledning, projektering och beredning, upphandling och avtal, entreprenadbesiktningar, utbildning, underhållsstrategier och underhållssystem samt studier av förnybar energiproduktion
 
 
Driftövervakning
 
Elnätsbolag och elproduktionsägare har behov av att övervaka driften av verksamheten på ett effektivt sätt. mattsson consulting utvecklar er organisation för driftövervakning. Inom området Driftövervakning har vi erfarenhet från Internationella uppdrag. (bl a SCADA/EMS/DMS).
 
Vi implementerar samt utvecklar och utbildar den organisation som behövs för en effektiv och säker drift
 
Vi kan erbjuda: Utbildning, organisations utveckling, elnätsdrift, projektledning upphandling och avtalsgranskning
 
Elsäkerhet för både person och anläggningar är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett Nätföretag, mattsson consulting utbildar och implementerar rutiner för elsäkerhet.
 
 
Energiutredning och Energiavräkning
 
Beslutsfattare, vare sig det gäller energibolag eller nätföretag, behöver relevanta underlag för att fatta viktiga beslut. Vi hjälper gärna till att avgöra om en investering är lönsam. mattsson consulting har stor erfarenhet av olika typer av tekniska och ekonomiska utredningar både i Sverige och Internationellt.
 
Vi kan erbjuda: Utbildning, utbyggnadsplanering, projektledning, tariffstudier, Tekniska och ekonomiska utredningar, förstudier, Processkartläggning och Resursförstärkning, samt utredningar och beredning av energimätning.
 
 
 Svensk presentation (55,0 kB)